fbpx

Yonggi Cho is dead

Pastor David Yonggi Cho, a cofounder of the Yoido Full Gospel Church (Assemblies of God) in…